Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για τις συμβάσεις «Αντικατάσταση Πρασίνου στο έργο Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. Δενδροποτάμου» και για την «Κλάδεμα δένδρων».

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: