Αποδοχή και έγκριση υλοποίησης του έργου «Αμυνα Υγείας για τον Αστικό πληθυσμό και ενίσχυση της πρόληψης με την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και τη χρήση νέων τεχνολογιών»

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: