«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης με το Τ.Π και Δανείων,σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1&2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4445/2016 και ι

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: