Χορήγηση εξουσιοδότησης στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: