Αποδοχή όρων της πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 – 13» και έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια».

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: