Αποδοχή παραίτησης μέλους Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ) και αντικατάστασή του.

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: