Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2022)

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: