Αποδοχή ποσού 14.400,00€ από το ΥΠΕΣ για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017.

Αριθμός Απόφασης:

047

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: