Αποδοχή ποσού 22.694,78 € από Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής <Πράσινο Ταμείο >- Λογιστική τακτοποίηση.

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: