Αποδοχή ποσού 284.999,86€ από δυο κατανομές δόσεων των παρακρατούμενων ΚΑΠ για το έτος 2012. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: