Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την ανέγερση ( μελέτη και κατασκευή ) του διδακτηρίου του 6ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, στην οδό Μουτάφη του Ο.Τ. 105α, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

361

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: