Αποδοχή ποσού 7.244,94€ του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Τροποποίηση προϋπολογισμού (12η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: