Αποδοχή ποσού 99.336,62 για κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές (52η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

468

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: