Τροποποίηση και ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 της μελέτης:»ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ.μελ.:117/2013 (Κ.Α.Ε. Μ-0348-2013) και πρ/σμός: 8.423,50€.

Αριθμός Απόφασης:

467

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: