Αποδοχή ποσού από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 19.692,00€ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ά. 10 ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα «Αργος» και λοιπές διατάξεις»

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: