Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδικός πρόσκλησης 01).

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: