Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ 7.000,00€ ως συμπληρωματικό ποσό για δαπάνες πυροπροστασίας

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: