Απόφαση περί της αποδοχής δωρεάς από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 990 Εξωτερικών Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων .

Αριθμός Απόφασης:

90

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: