Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στα Δ.ΙΕΚ και στα ΣΔΕ του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: