Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: