Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για να αποδοθεί στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: