Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά μπαταρίας απινιδωτή της αθλητικής εγκατάστασης που ανήκει στη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού - Πολιτισμού από κωδικό εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: