Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές, για τα σχολεία που θα χρησιμοποιηθούν ως Εξεταστικά Κέντρα για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μονίμων θέσεων στην ΑΑΕΔΕ που θα διεξαχθεί την 22α και 23η Οκτωβρίου 2022.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: