Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για να αποδοθούν στις Σχολικές Επιτροπές.

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: