Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), (ΚΑΦΕΝΕΙΟ με παρασκευαστήριο)», επί της οδού Ελευθερίας αρ. 13, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΛΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

01

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: