Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους .

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: