Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού (μόνιμου) Προσωπικού 2023.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: