Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αριθμός Απόφασης:

368

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: