Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αριθμός Απόφασης:

367

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: