Αποδοχή ποσού για το πρόγραμμα «Άμυνα και Υγεία Αστικού Πληθυσμού».

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: