Αποδοχή ποσού ως αντισταθμιστικό όφελος από λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» για το έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: