Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας διαφήμισης.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: