Αποδοχή ποσού της εκλογικής αποζημίωσης (Ιούλιος 2015 – 24η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

320

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: