Επιβολή και καθορισμός προστίμου για διαφήμιση στην εταιρεία «ΝΕΑ ΑΠΟΙΚΙΑ».

Αριθμός Απόφασης:

321

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: