Αποδοχή ποσού ύψους 1.132.392,79€ από το ΥΠΕΣ για την πληρωμή τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων του Δήμου μας. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: