Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) και ΑΜΕΑ σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: