Αποδοχή ποσού ύψους 143.370,00€ για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και μερική απόδοσή του στη ΚΔΕΔΑΜ.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: