Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές, για τα σχολεία που θα χρησιμοποιηθούν ως Εξεταστικά Κέντρα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: