Αποδοχή ποσού ύψους 17.995,57€ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τα Τέλη Λαϊκών Αγορών.

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: