Οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση Καταστήματος Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχειρου Γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, επί της οδού Φιλιππουπόλεως αρ.:53, της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: