Αποδοχή πρότασης των Ιωάννη Κατσαρίδη και Νικολάου Κατσαρίδη για περιορισμό της απαίτησης τους από δικαστική απόφαση απαλλοτρίωσης σε 395.000,00€.

Αριθμός Απόφασης:

373

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο