Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αριθμός Απόφασης:

382

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: