Αποδοχή της με αριθμό 654/2022 Απόφασης της ΕΤΑΔ ΑΕ για την παραχώρηση των ακινήτων με ΑΚ 21986 & 21989 Ν. Θεσσαλονίκης προς τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: