Διάθεση του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) έτους 2022 για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών βάσει του άρθρου 15 ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α/24-3-2022).

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: