Αποδοχή της πρότασης του ΝΠΙΔ «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης» περί περιορισμού του οφειλομένου εκ του Δήμου ποσού, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: