Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2015 (3η αναμόρφωση

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: