Αποδοχή του ποσού των 11.252,00 €, ψήφιση της πίστωσης σε βάρος του Κα 00.6715.02 με τίτλο «Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικούς τροχονόμους» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και απόδοσή της στην Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: