Χορήγηση εξουσιοδότησης Νομικού Συμβούλου όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στα Διοικητικά Δικαστήρια για υποθέσεις του.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: