Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: