Επιστροφή παγίας προκαταβολής. Απαλλαγή υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: